МЕЛБА е динамичен архив за български дизайн, създаден от Студио Комплект, в партньорство с NEXT-DC и финансовата подкрепа на Столична програма Култура 2017. Целта на динамичния архив е да показва и подкрепя визуални творци, които развиват дисциплината чрез оригинален подход, нови идеи и детайл към изработката. Друга основна роля на МЕЛБА е да документира всичко вълнуващо от съвременния български дизайн.

МЕЛБА е съвкупност от добро съчетание на съставки като качество, въображение и индивидуален вкус. Базиран в София, архивът покрива изявите на български дизайнери от цял свят с идеята да запознава с работата им, да отвори идеите им към международна публика и възможно най-широка аудитория и да популяризира добрите примери като начин за незабележимо изграждане на усет към дизайна. МЕЛБА насърчава новото поколение дизайнери да гради своя идентичност и дава повод за консолидиране на дизайн общността.

Сферите на МЕЛБА се фокусират върху анимация, илюстрация, сценография, типография, продуктов, графичен, интерактивен, интериорен дизайн, нови технологии и други. Тук се представят както утвърдени и успешно реализирали се имена, така и обещаващи млади такива. Наред с архива, МЕЛБА публикува местни и международни новини, анализи, обзори, конкурси, интересни публикиции и други, свързани с темата дизайн.

МЕЛБА е с амбицията да обновява селекцията от дизайнери и да прерастне в програма със събития за дизайн в София. Следете сайта за повече новини през 2018г.

МЕЛБА е част от инициативите на Студио Комплект – колектив за консултантска и кураторска дейност, чиято основна работа е подпомагане развитието на българската визуална култура. Нашата сила е съчетанието на професионален кураторски ноу-хау с културно програмиране и развиването на съдържание по темата дизайн. Свържете се с нас за нови сътрудничества и за работа с представените тук дизайнери.