Дизайн на услуги


Дизайнът на услуги е метод за проектиране или подобряване на качеството на услугите от гледна точка на човека. Използвайки емпатията и процесът на дизайн мислене, ние помагаме на компаниите да използват инструменти като Персони (Personas), Customer Journey Maps и Service Blueprints за подобряване на клиентските преживявания. Това е процес на иновация, вдъхновен от хората и водещ до релевантни и желани услуги.